WYSIWYG Web Builder

Od 1 stycznia 2018 r. zmienia się limit tzw. jednorazowej amortyzacjiDotychczas bezpośrednim kosztem uzyskania przychodu mogły być zakupy, których wartość jednostkowa nie przekroczyła 3,5 tys. zł. Teraz kwota ta wynosi 10 tys.

Do końca 2017 roku, jeśli wartość początkowa zakupionego sprzętu jest równa lub niższa niż 3500 zł, podatnicy nie muszą wprowadzać go do ewidencji środków trwałych ani amortyzować. Wydatek mogą zaliczyć bezpośrednio do kosztów. Teraz limit ten rośnie do 10 tys. zł. Dopiero przy zakupie sprzętu, którego cena jednostkowa przekroczy 10 tys. zł, będą wprowadzać go do ewidencji i rozliczać stopniowo przez naliczanie odpisów amortyzacyjnych.
autor: Marta Bandzmer-Karuc
dodano: 2017-12-10