WYSIWYG Web Builder

Artyści zapłacą niższy podatek


W roku 2018 zniesiono też limit kwotowy stosowania 50-proc. autorskich kosztów uzyskania przychodów . Twórcy odliczą je do kwoty 85 528 zł rocznie, a więc dwukrotnie więcej niż obecnie. Ale żeby nie było za różowo w zamian
ograniczono listę zawodów korzystających z tego odliczenia. Będą to więc wyłącznie podatnicy wymienieni w ustawie, a ustawa ta lakonicznie odnosi się do samych rodzajów działalności, tj.:

1) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;

3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenogra-fii;

4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, monta-żystów, kaskaderów;

5) publicystycznej.

UWAGA! Jeśli dana działalność nie została wymieniona w Ustawie, nie będzie możliwości skorzystania z tego odliczenia.
Nadal skorzystają z niego architekci, publicyści, aktorzy, autorzy dzieł literackich, dziennikarze, programiści i fotograficy, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową oraz naukowo-dydaktyczną.autor: Marta Bandzmer-Karuc
dodano: 2018-04-25