Klienci indywidualni

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zryczałtowany podatek dochodowy

Podatek od spadków i darowizn

ordynacja podatkowa

Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Podatek od czynności cywilnoprawnych

dr Marta Bandzmer Karuc

WYSIWYG Web Builder informacje podatkowe

Odpowiedzialność i kompetencje członków zarządu w spółkach kapitałowych

Termin szkolenia: 1 grudnia 2023 roku,


Miejsce: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

Gdynia al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia


Cena szkolenia: 490 zł netto


Termin zgłaszania: 24 listopada 2023 roku

prowadząca szkolenie:

Program Szkolenia

8.45 - 9.00 rejestracja uczestników, rozpoczęcie szkolenia

1. Zasady powoływania i odwoływania, kompetencje członków zarządu

11.30 - 11.45 przerwa kawowa
• zasady powoływania i odwoływania członków zarządu
• kadencja zarządu
• granice czasowe pełnienia funkcji i ważności mandatów
• prawne aspekty rezygnacji i odwołania członka zarządu
• wynagrodzenie członka zarządu
• prawa i obowiązki, kompetencje członka zarządu
• podział obowiązków wewnątrz zarządu
• zasady reprezentacji i prowadzenia spraw spółki
• problem funkcjonowania zarządu w niepełnym składzie (zarząd kadłubowy)
• zasady powoływania oraz pozycja prokurenta

2. Odpowiedzialność cywilna członków zarządu

• zasady odpowiedzialności cywilnej
• odpowiedzialność w stosunku do spółki
• odpowiedzialność wobec osób trzecich
• odpowiedzialność członków zarządu w świetle prawa upadłościowego i naprawczego
• ubezpieczenie D&O jako instrument ochrony członków zarządu
13.30 - 14.15 przerwa na lunch
3. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe
oraz odpowiedzialność karnoskarbowa
zakres odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe w spółkach kapitałowych
odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe
zabezpieczenie zobowiązań podatkowych na majątku
podstawy prawne odpowiedzialności karnej skarbowej
najczęstsze formy popełnienia przestępstw karno-skarbowych przez członków zarządu
skutki skazania członka zarządu
16.00        zakończenie szkolenia