W warunkach nieustannie zmieniającego się prawa podatkowego profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Reprezentuję klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz sądami administracyjnymi, pomaga m.in. w przygotowaniu dokumentów dowodowych, wniosków oraz odwołań. Współpraca z MMB Kancelaria zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczyni się do dynamicznego rozwoju Państwa przedsiębiorstwa.

Formy opodatkowania

formy prowadzonej księgowości

sposoby przeprowadzenia transakcji

sposoby przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa

forny zatrudnienia pracowników

WYSIWYG Web Builder

Business

In the conditions of constantly changing tax law, the professional help of a tax advisor is an element of competitive advantage.

MMB Kancelaria offers comprehensive tax consulting for entrepreneurs covering all aspects of doing business, in particular:- legal form of activity, also helps in its establishment and registration;


- forms of taxation and forms of accounting;- preparing transfer pricing documentation;


- employee hiring method;


- the manner of conducting individual transactions;


- how to restructure the enterprise.I represent clients in tax proceedings facing tax authorities in all instances and administrative courts, I am helping e.g. in the preparation of documentary evidence, applications and appeals.

Cooperation with MMB Chancellery will ensure the security of business operations and will contribute to the dynamic development of your enterprise.